SZOLGÁLTATÁSAINK PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

A pénzügyi intézmények komplex termékekkel foglalkoznak: összetett és dinamikusan változó kockázatokat vállalnak, szolgáltatási és kamatjellegű bevételekért, vagy árfolyamnyereségért. A különleges ügyletek szabályos, naprakész és üzletileg megfelelő kezelése, a felmerülő problémák megoldása sok esetben nem nélkülözhet speciális szaktudást. Szakértőink nagy volumenű strukturált finanszírozási ügyletek, illetve problémás kintlevőségek kezelésében támogatják a pénzügyi intézményeket.

BERUHÁZÁSI HITELEK SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁSA

 

A komplex beruházási és fejlesztési hitelek több tekintetben támaszkodnak külső szakértők véleményeire. Módszertanunk más szolgáltatókhoz képest több szempontból egyedi, az ügyletekben résztvevő szereplők hosszú távú érdekeihez illeszkedik.

 

 • A piaci legjobb gyakorlat és a feltárt kockázatok alapján módosítási javaslatokat fogalmazunk meg az ügylet szereplői számára.
 • Jelentéseinkhez egy speciális üzletértékelést is készítünk, szakvéleményünk a valódi üzleti-jogi-finanszírozási körülményekre és várható tendenciákra épül.
 • Dinamikus és folyamatorientált kockázatkezelési megközelítést alkalmazunk: a beruházások során fellépő kockázatok proaktív kezelése, a problémák megoldása a cél.

SPECIÁLIS HELYZETEK ÉRTÉKELÉSE

Legyen szó tulajdonosi vagy finanszírozói szintű problémáról, csődhelyzetről, felvásárlásról vagy bármilyen más speciális helyzetekről, szakértői jelentéseink, helyzetértékeléseink támogatják a döntéselőkészítési folyamatot.  

 • Megoldási alternatívák feltárása révén értékeljük a kialakult szituációkat.
 • Kockázati, költség- és haszonelemzésekkel támasztjuk alá véleményünket, javaslatainkat.
 • Üzleti, finanszírozási, jogi és műszaki aspektusokat egyesítő, megoldás-orientált megközelítést alkalmazunk.
 • A javaslataink reális megvalósíthatóságát azzal támogatjuk, hogy készek vagyunk a végrehajtásban közreműködni, a cél érdekében akár kockázatot is vállalni.

SZAKMAI MEDIÁCIÓ, TRANZAKCIÓS TANÁCSADÁS

 • Vállalatfelvásárlási tranzakciók támogatása: adós és finanszírozó-oldali ügyletstrukturálást egyaránt ellátunk, amelynek alapját képező pénzügyi tervek szintén elkészítjük.
 • Ingatlanbefektetések tranzakciós támogatása: több olyan szakértői feladat is felmerül az ingatlan adásvételi és  -fejlesztési ügyletek során, melyeket szakértőink teljeskörűen el tudnak végezni: értékelések és üzleti tervek készítése, tranzakciómenedzsment, átvilágításhoz kapcsolódó analitikus, dokumentációs és elemzési munkák.
 • Problémás helyzetbe került ingatlanberuházások esetében azok üzleti-jogi-finanszírozási restrukturálásában, az üzleti-hasznosítási tervek módosításában vagy teljeskörű átalakításában kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk.
 • Nem teljesítő hitelek kezelése: megoldási javaslatok készítünk, innovatív adósságkezelési eszközök kidolgozásával.

WORKSHOP ÉS OKTATÁS PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK MUNKATÁRSAI SZÁMÁRA

 
A változások különösen gyakoriak a pénzügyi intézmények életében. A globális pénz- és tőkepiacok, a hazai intézményrendszer, a törvényhozói és szabályozói akarat, a tulajdonosi döntések – megannyi példa a kiszámíthatatlanságra és a folyamatosan változó környezetre. A stratégiai helyzetekben történő helyes navigáláshoz nemcsak szakértő tanácsadókra, hanem piacképes belső szakmai tudásra is szükség van.
Kiscsoportos, személyre szabott, esettanulmányokra épülő képzéseink segítségével minden pénzügyi intézmény képes lesz kiépíteni a strukturált finanszírozáshoz, ingatlanhitelezéshez és speciális helyzetek kezeléséhez szükséges belső kompetenciákat.

Kapcsolat

Ide írjon, ha kérdése van, vagy személyre szabott árajánlatot szeretne

PILHÁL ZSOLT

ügyvezető partner